BĚHEJ POMÁHEJ
Sobota
23
Září
2023
Filozofií Charitativního běhu Lukov je podpora konkrétního dítěte na přesně stanovený účel.
Vždy je snaha o to, aby účastníci běhu přesně věděli pro koho a co běží.
Rodiče Robinka využijí darovanou částku na nákup oxymetr na ruku.
Vybrané prostředky použije Elinka na diagnostiko-terapeutický pobyt.
Nadační fond Charitativní běh Lukov
IČO: 14168430
Spisová značka: N 792/KSBR Krajský soud v Brně
Transparentní účet: 2202149945 / 2010

Na transparentní účet lze přispívat celoročně.
Finance budou následně předány rodinám,
pro které se daný rok poběží (či už se běželo).
Možnost přispět těm, kteří se nemohli běhu zúčastnit.

REPORT 12. ROČNÍK

23.9.2023

Slovo nadace má blízko ke slovu nadání, tedy nadati někoho něčím a slovo charitativní znamená lásku ve smyslu pomoci druhému. Tedy Nadační fond Charitativní běh Lukov, který oficiálně vznikl 18. ledna léta Páně 2022 znamená částečně jinými slovy „nadání milovat druhého, který potřebuje naši pomoc“. A nadání milovat je třeba rozvíjet a trénovat stejně jako běh, jinak člověk zakrní jak po duševní, tak i po tělesné stránce. Když se člověk zamiluje, často se vznáší v oblacích, stejně jako při běhu, kdy se člověk v pravidelných intervalech vznáší nad zemí. Avšak tento let netrvá dlouho a noha musí brzo narazit na tvrdou zem, což je nápor na kolena, šlachy, chrupavky a celé tělo. Stejně tak i poté, co zamilovanost opadne, člověk naráží na tvrdou realitu, poznává více slabosti a potřeby druhého člověka (stejně jako například v manželství). A právě na těchto tvrdých základech teprve může začít postupně ze vznešené zamilovanosti v oblacích vyrůstat ta pravá láska, která hledí k potřebách druhého člověka.

Nadační fond Charitativní běh Lukov je jen jakýsi název, jak lidé říkají právní forma s jasným účelem a pravidly, ale stejně jako tělo má i svou viditelnou stránku, tak má i svoji neviditelnou stránku (duši). A tento duch je skryt v jednotě a propojenosti lidí různých charakterů a profesí, kteří se přes svou odlišnost na chvíli spojí v jediné myšlence a na jednom místě, aby podpořili nejen hmotně, ale i duševně rodiče a jejich děti, pro které se v tom daném roce běží. A z této neviditelné energie mohou čerpat sílu i ostatní, kteří se běhu účastní. Tuto energii čerpalo letos na běhu 197 lidí běžících, chodících a kulhajících na lukovské cyklostezce a na farní zahradě, kde celého ducha akce umocňovala hudba Fery Šarmana. Hmotná podpora spočívala v tom, že se rodinám dětí Elinky a Robinka předala vybraná částka ve výši 53 800,- Kč (v celé historii běhu nejvyšší), která se rozdělila rovným dílem mezi obě rodiny. Tyto peníze použijí na nákup oxymetru, kyslíkové láhve, terapeutický pobyt a cvičení. Peníze pro rodiny se nevybíraly jen formou startovného, ale i za vyfocení s ledním medvědem, který do Lukova letos zavítal nebo za koupi kávy. Na běhu byla mocná podpora dobrých lidí z dětského oddělení Vsetínské nemocnice, Charity z Nového Hrozenkova a také novohrozenských Robinkových příznivců.

Nadační fond vznikl, jak bylo řečeno až v roce 2022, myšlenka Charitativního běhu Lukov se však zrodila již v roce 2012, kdy se uskutečnil první ročník, kdy se běželo pro tehdejší Dětské centrum Zlín (dnešní Poradenské a krizové centrum, p.o.), ve 2. ročníku (r. 2013) pro Centrum pro rodinu z.s., ve 3. ročníku (r. 2014) pro Michalku (nákup zdravotnického materiálu a doplňků stravy), ve 4. ročníku (r. 2015) pro Klárku a Adélku (uhrazení části nákladů na terapii s delfíny a uhrazení rehabilitace TheraSuit), v 5. ročníku (r. 2016) pro Lucinku a Kristýnku (pořízení speciální postýlky včetně kvalitní matrace a polohovacího roštu a dále příspěvek na cvičení v Kompex Therapy), v 6. ročníku (r. 2017) pro Mariánku (plavání ve slané vodě v Baby Nekky clubu), v 7. ročníku (r. 2018) pro Aničku a Honzíka (Hypoterapie a fyzioterapie a speciální zdravotní pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou) , v 8. ročníku (r. 2019) pro Dominičku a Prokopa (léčebný program v lázníchKlimkovice a speciální rehabilitace v centru Arcada NeuroMedical Center Ostrava), v 9. ročníku (r.2020) pro Martinku a Oliverka (operace na Vídeňské ortopedické klinice a speciální rehabilitaci vOstravě), v 10. ročníku (r. 2021) pro Michalku a Lexíka (na různé pomůcky, terapii a neurorehabilitaci), v 11. ročníku (r. 2022) pro Dominika a Natálku (na neurorehabilitační cvičení).

Děkujeme jako každý rok za podporu všem pořadatelům a pomocníkům. Letos se do pomoci s přípravami zapojila rodina Kincových a Pekařových, holky Zálešákovy, rodina Gábových, Matěj Zemčík a další přespolní, dále děkujeme také sponzorům CykloMira (Mira Janota), VýbornýWeb.cz (Milan Pekař), paní Košařové za špekáčky, panu Hillerovi s kávou, panu Petru Repišťákovi s ledním medvědem, cukrárně u Šarmanů, Feru Šarmanovi za spoluvytváření skvělé atmosféry a v neposlední řadě farnosti a obci Lukov.

PS: Na transparentní účet běhu je možné stále až do 15. prosince 2023 přispívat na Elinku a Robinka. Peníze poté dostanou jako dárek na Vánoce. V roce 2024 se transparentní účet otevře pro nové dvě děti. Číslo účtu je 2202149945/2010.

Mgr. Pavel Pekař

HISTORIE A FOTOGALERIE

Prohlédněte si fotky a stráky z minulých ročníků

Běželo se pro Dětské centrum Zlín, p.o. 1. ročník

Facebook - Charitativní běh Lukov 2012

Běželo se pro Centrum pro rodinu Zlín, o. s. 2. ročník

Facebook - Charitativní běh Lukov 2013

Běželo se pro tělesně postiženou Michalku 3. ročník

Facebook Charitativní běh Lukov 2014

Běželo se pro Lucinku a Kristýnku 5. ročník

Facebook - Charitativní běh Lukov 2016


Webová stránka běhu v roce 2016

Běželo se pro Lexíka a Michaelku 10. ročník

Facebook - Charitativní běh Lukov 2021


Webová stránka běhu v roce 2021

Běželo se pro Dominička a Natálku 11. ročník

Facebook - Charitativní běh Lukov 2022


Webová stránka běhu v roce 2022

Běželo se pro Robinka a Elinku 12. ročník

(Fotogalerie se připravuje)


Webová stránka běhu v roce 2023

PŘIPRAVTE SE NA SKVĚLOU AKCI

UDÁLOST SE BLÍŽÍ

Nezapomeňte si poznačit do kalendáře

START SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2023 v 15:00

Lukov u Zlína, Farní zahrada u kostela

KOLIK je startovné?
Startovné za jednotlivce nebo páry a rodiny je 100 Kč. Pokud budete chtít, můžete samozřejmě přispět více. Veškerá vybraná částka jde na podporu obou rodin postižených dětí.
Orientační program
13:45 - 14:30 registrace
15:00 START
16:30 doběh posledního běžce (sprchy zajištěny)
17:00 předání finančních prostředků oběma rodinám postižených dětí
16:00 - 20:00 opékání špekáčků (k rozebrání bude připraveno 50 špekáčků, zbytek z vlastních zdrojů)

KDY je třeba se přihlásit?
Registraci můžete provést na těchto stránkách.

 • 00

  DNŮ

 • 00

  HODIN

 • 00

  MINUT

 • 00

  SEKUND

23Září2023

Kdo se může zúčastnit

RODINY A PÁRY, FIRMY, JEDNOTLIVCI

Charitativní běh Lukov není závodním během. Není důležité, v jakém pořadí doběhnete do cíle. Vybranou trasu by měli zvládnout do 90 minut.

Rodina a páry, zástupce(i) firmy nebo jednotlivec si může vybrat ze 7 běžeckých vzdáleností (tras) – všechny na cyklostezce v okolí Lukova.

Startovné za jednotlivce nebo páry a rodiny je 100 Kč. Pokud budete chtít, můžete samozřejmě přispět více. Veškerá vybraná částka jde na podporu obou dětí.

TRASY

1. trasa – 3,6 km
2. trasa – 6,4 km
3. trasa – 9,2 km
4. trasa – 12 km
5. trasa – 14,8 km
6. trasa – 17,6 km
7. trasa – 20,4 km

REGISTROVAT SE

FIRMY

Firmy, které na start postaví své zástupce (běžce) budou uveřejněni na stránkách Charitativního běhu Lukov a to případně i s odkazem na jejich webové stránky.REGISTROVAT SE

RODINA A PÁRY

Jako rodina nemusí nutně běžet rodič + dítě, ale například i starší bratr + mladší bratr a podobně… Nebo může jít o pár partnerský, kamarádský, … Podmínkou však je, aby trasu absolvovali společně.


REGISTROVAT SE
AKCE PRO JEDNOTLIVCE, PÁRY, RODINY A FIRMY

REGISTRACE

Vyberte si za koho poběžíte a vyplňte formulář.

Registrace je nyní uzavřena.

NAŠI SPONZOŘI

Chcete zde mít své logo? Registrujte se na běh jako firma, nebo nám nabídněte sponzorský dar.